Qoraalada jira

Halkan wax aad ka helikartaa maclumaad  maslan qoraalo Finland isaka leedahay oo qaaxada kusaabsan looguna talgay  bukaanka qaaxda, iyo dadwaynah oo afkaaga ku qoran, Boodhadh iyo animaashan iyo sheegooyin.