Hoito

poika

Tuberkuloosi hoidetaan lääkkeillä.

Tuberkuloosia hoidetaan aina usean lääkkeen yhdistelmällä. Hoito kestää vähintään puoli vuotta. Hoito voi kestää pidempäänkin, jos tuberkuloositauti on vakava. Tartuntavaara vähenee yleensä hoidon alettua nopeasti.

Paranemisen kannalta on tärkeää noudattaa annettuja ohjeita tarkkaan. Lääkkeet tulee ottaa säännöllisesti. Jos tuberkuloosia sairastava lopettaa lääkkeiden oton liian varhain, sairaus voi uusia. Jos kaikkia lääkkeitä ei oteta oikein, se saattaa johtaa sellaisten tuberkuloosibakteerien kehittymiseen, joihin tavalliset lääkkeet eivät päde. Silloin tautia on vaikeampi hoitaa.

Jos sairastuneella on tuberkuloosi, joka on lääkkeille vastustuskykyinen, hoidossa käytetään aluksi vähintään viiden tai kuuden lääkkeen yhdistelmää. Hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta.

Jos henkilö on tartuttava, häntä hoidetaan erityisessä ilmaeristyshuoneessa sairaalassa. Eristys estää tartunnan leviämisen sairaalassa muihin potilaisiin ja hoitohenkilökuntaan. Tästä syystä potilas on yksin huoneessa ja hänen liikkumistaan rajoitetaan. Lue lisää eristyksestä

Hoito

Miten tuberkuloosia hoidetaan?

Tuberkuloosia hoidetaan aina aluksi vähintään neljän lääkkeen yhdistelmällä. Tuberkuloosin peruslääkkeitä ovat rifampisiini, isoniatsidi, pyratsiiniamidi, etambutoli ja streptomysiini. Viimeksi mainittu on lihakseen pistettävä antibiootti. Tähän linkki valokuvaan lääkkeistä?

Lääkeannokset määrätään potilaan painon mukaan. Tuberkuloosilääkkeet on otettava säännöllisesti joka päivä tyhjään vatsaan. Se ei ole aina helppoa. Siksi Suomessa koulutettu työntekijä on potilaan tukena lääkehoidon toteutuksessa. Samalla hän katsoo, että potilas nielee jokaisen lääkeannoksen ja tarkkailee mahdollisia sivuvaikutuksia. Jokaisella tuberkuloosiin sairastuneella on oikeus saada tällaista valvottua hoitoa. Lääkehoidon keskeyttäminen omin päin tai jonkun lääkkeen ottamatta jättäminen silloin tällöin voi johtaa lääkkeille vastustuskykyisen tuberkuloosikannan kehittymiseen.

Tavallisen, lääkeherkän tuberkuloosin hoito kestää vähintään puoli vuotta.

Hoito voi kestää pidempäänkin, jos tuberkuloositauti on vakava. Tavallisessa tapauksessa hoidon kahtena ensimmäisenä kuukautena käytetään 4 lääkettä, tämän jälkeen kahta lääkettä.

Miksi tuberkuloosin hoito kestää pitkään ja siihen tarvitaan monta lääkettä?

Tuberkuloosibakteeri on hidaskasvuinen. Se jakautuu noin 15–20 tunnin välein ja osa
tuberkuloosibakteereista voi olla pitkään jakautumattomassa tilassa. Antibiootit tehoavat parhaiten jakautuviin bakteereihin. Hoidon tavoitteena on saada tuhottua kaikki bakteerit, jotta tauti ei uusisi. Useita lääkkeitä tarvitaan, koska tuberkuloosibakteeri pystyy nopeasti kehittämään yhdelle lääkkeelle vastustuskyvyn.

Mikä on lääkkeille vastustuskykyinen tuberkuloosi?

Lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin eivät tehoa kaikki tavanomaiset tuberkuloosin lääkkeet. Tällainen tuberkuloosi pääsee kehittymään huonon tai toistuvasti keskeytyneen lääkehoidon seurauksena. Tuberkuloosin kehityttyä se voi tarttua ihmisestä toiseen samalla tavoin kuin lääkkeille herkkä tuberkuloosi.

Tuberkuloosin hoidon onnistumisen kannalta tärkeitä lääkkeitä ovat rifampisiini ja isoniatsidi. Jos tuberkuloosiin ei tehoa kumpikaan näistä, puhutaan moniresistentistä tuberkuloosista (MDR eli multidrug-resistant). Jos tuberkuloosi on vastustuskykyinen mainittujen lääkkeiden lisäksi fluorokinoloneille ja aminoglykosideille, puhutaan XDR-tuberkuloosista.

Lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia on joka puolella maailmaa, eniten tapauksia on entisen Neuvostoliiton alueella, Intiassa ja Kiinassa. Suomessa havaitaan 1-6 lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloositapausta vuosittain.

Miten lääkkeille vastustuskykyistä tuberkuloosia hoidetaan?

MDR- ja XDR-tuberkuloosin hoito kestää tavallisesti kaksi vuotta. Hoidossa käytetään aluksi vähintään viiden tai kuuden lääkkeen yhdistelmää.

Mitä tuberkuloosin hoito maksaa?

Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti. Tartuntatautilain mukaan tuberkuloosin hoito ja tuberkuloosiepäilyn vuoksi tehtävät tutkimukset ovat Suomessa potilaalle ilmaisia.

Paraneeko tuberkuloosi?

Nykyaikaisella, ajoissa aloitetulla tuberkuloosihoidolla pystytään lääkeherkkä tuberkuloosi parantamaan. Lääkkeille vastuskykyisen tuberkuloosin hoito on vaikeampaa, koska käytettävissä ei ole toistaiseksi riittävän tehokkaita lääkkeitä. Pitkällä, kahden vuoden mittaisella hoidolla paranee keskimäärin kaksi kolmesta lääkkeille vastustuskykyiseen tuberkuloosiin sairastuneesta.

Voiko elimistööni jäädä pysyvää vikaa sairastetusta tuberkuloosista?

Suurin osa potilaista paranee täysin. Jos hoito on viivästynyt ja tuberkuloosi on ehtinyt aiheuttaa laaja-alaisia vaurioita esimerkiksi keuhkoihin, on mahdollista, ettei elimistö palaudu normaaliin tilaan. Joskus vaikean tuberkuloosin parantamiseksi saatetaan tarvita myös leikkaushoitoa.

Voinko itse vaikuttaa paranemiseeni tuberkuloosista?

Kyllä voit. Noudata lääkäriltä ja hoitajalta saamiasi ohjeita. Pidä omalta osaltasi huolta siitä, että valvottu hoito toteutuu.

Onko tuberkuloosin hoidon aikana kiinnitettävä huomiota ravitsemukseen?

Kyllä on. Runsaasti energiaa sisältävä, monipuolinen ravitsemus on tärkeä osa hoitoa. Jos ravitsemustilasi on päässyt huonoksi ja olet laihtunut monta kiloa, voit saada sairaalan ravitsemusterapeutilta yksilöllisen ateriasuunnitelman.

Milloin voin aloittaa uudelleen liikuntaharrastukset?

Tuberkuloosiin liittyy väsymystä, joka väistyy vähitellen paranemisen edistyessä. Hoidon alussa on syytä levätä. Rauhallinen päivittäinen kävely on mahdollista heti, kun itse tunnet jaksavasi liikkua ulkona. Saat lääkäriltäsi tarkemmat ohjeet liikunnan vähittäisestä lisäämisestä. Yksilöllinen tilanteesi, tuberkuloosin sijainti, laajuus ja aloitetun lääkehoidon vaikutus ratkaisevat aktiivisen liikuntaharrastuksen aloittamisen
ajankohdan.

Voinko harrastaa seksuaalista kanssakäymistä tuberkuloosihoidon aikana?

Kyllä voit. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hoidon alkuvaiheessa voit olla niin väsynyt, ettei seksuaalinen kanssakäyminen kiinnosta.

Saanko tulla raskaaksi tuberkuloosihoidon aikana?

Olisi parasta, että raskaus ei käynnistyisi tuberkuloosihoidon aikana. Tuberkuloosilääkkeet vaikuttavat myös sikiöön, eivätkä kaikki lääkkeet ole turvallisia raskauden aikana. Hedelmällisessä iässä olevan, tuberkuloosiin sairastuneen naisen on hyvä keskustella lääkärin kanssa sopivasta ehkäisymuodosta tuberkuloosihoidon aikana. Ehkäisypillereiden teho heikentyy tuberkuloosilääkityksen vuoksi ja niiden
ehkäisytehoon ei voikaan lääkityksen aikana luottaa.

Jos tuberkuloosi todetaan odottavalla äidillä raskauden aikana, tullaan äidin ja sikiön hyvinvointia seuraamaan erityisen tarkoin.