Sairastuminen

mimmi

Eivät kaikki sairastu, vaikka ovat olleet tekemisissä tartuttavaa tuberkuloosia sairastavan kanssa.

Tuberkuloosi tarttuu melko huonosti. Vain kolmasosa niistä, jotka ovat joutuneet alttiiksi tartuntatilanteille, saa tartunnan.

Kaikki nekään, jotka saavat tartunnan, eivät sairastu.

tartuntakaavio_12, tuberkuloosiin sairastuminen

Tartunnan saaneista suurimmalle osalle eli yhdeksälle kymmenestä ei kehity aktiivia tuberkuloositautia. Bakteerit jäävät lepotilaan, piileväksi heidän elimistöönsä (latentti tuberkuloosi-infektio LTBI). Heillä ei ole oireita, he eivät ole tartuttavia, eivätkä voi levittää bakteereita muihin.

Jos bakteerit kuitenkin aktivoituvat ja alkavat lisääntyä, tuberkuloosi-infektio muuttuu tuberkuloositaudiksi. Tällöin henkilö on sairas ja tauti voi tarttua niihin, joiden seurassa sairas viettää paljon aikaa. Tartunnan saaneista terveistä aikuista vain yksi kymmenestä sairastuu tuberkuloosiin. Heistä noin puolet saa oireita kahden vuoden sisällä tartunnasta. Toinen puoli sairastuu loppuelämänsä aikana.

Sairastumisriski on kohonnut pienillä lapsilla, iäkkäillä sekä niillä, joiden elimistön puolustuskyky on sairauksien ja lääkitysten myötä heikentynyt.

Sairastuminen

Onko tuberkuloosiin sairastuminen sairastuneen syytä?

Ei. Kuka tahansa rotuun, sukupuoleen, ikään, ammattiin tai sosiaaliseen asemaan katsomatta voi sairastua tuberkuloosiin, jos tartunta on tapahtunut.

Voinko sairastua tuberkuloosiin, vaikka olen aivan terve ja pitänyt itsestäni hyvää huolta?

Kyllä voit. Hyvä ravitsemustila, D-vitamiinin saannista huolehtiminen ja päihteettömyys tukevat elimistön puolustusjärjestelmää tuberkuloositautia vastaan.

 

Sairastuvatko kaikki tartuttavan tuberkuloosipotilaan kanssa tekemisissä olleet?

Eivät sairastu. Vain yksi kymmenestä terveestä tartunnan saaneesta aikuisesta sairastuu tuberkuloosiin.

Noin puolet heistä saa oireita kahden vuoden sisällä tartunnasta, toinen puoli sairastuu loppuelämän aikana.

Ovatko lapset tai nuoret herkempiä sairastumaan tartunnan saatuaan kuin aikuiset?

Kyllä ovat. Pienet, alle 5-vuotiaat tartunnan saaneet lapset sairastuvat herkemmin kuin isommat lapset ja aikuiset. Alle vuoden ikäisistä rokottamattomista, tartunnan saaneista lapsista joka toinen sairastuu tuberkuloosiin tartunnan saatuaan. 1-5 -vuotiaista rokottamattomista lapsista sairastuu joka neljäs, jos saa tartunnan. Yli 5-vuotiaiden ja kouluikäisten lasten riski sairastua on yhtä suuri kuin aikuisilla. Nuorilla, noin 15-20-vuotiailla sairastumisriski on jälleen aikuisia suurempi.

Miten vastustuskykyä heikentävät sairaudet tai lääkehoidot vaikuttavat sairastumiseen?

Sairastumisriski on tällaisella henkilöllä merkittävästi suurempi kuin terveellä tuberkuloositartunnan saaneella. Siksi tartunnanjäljityksen yhteydessä selvitetään, onko tuberkuloosille altistuneella tiettyjä sairauksia tai lääkehoitoja.

Sairaudet: HIV-infektio, elinsiirto, vaikea munuaisten vajaatoiminta (dialyysihoito), silikoosi (kivipölykeuhko).
Lääkehoidot: TNF-salpaajahoito, pitkäkestoinen suun kautta annosteltava kortisonihoito (esimerkiksi prednisolon > 20 mg/ vrk) yli kuukauden ajan, parhaillaan käytössä olevat solunsalpaajat, muut biologiset lääkkeet ja JAK-estäjät.