Tuberkuloosi ja hiv

 

Red ribbon, World Aids Day, hiv

Lue lisää hivistä Hivpointin sivuilta

 

Tuberkuloosi ja HIV

Vaikuttaako HIV-positiivisuus tuberkuloosin hoitoon?

Tuberkuloosin lääkehoitosuositukset ovat samanlaiset, mutta hoito suunnitellaan huolellisesti yhteensopivaksi HIV-infektion viruslääkityksen kanssa. Jos HIV-infektio todetaan tuberkuloositaudin kanssa samanaikaisesti, käynnistetään aina ensin tuberkuloosilääkitys.

 

Miten HIV-tartunta vaikuttaa tuberkuloosiin sairastumiseen?

Hoitamaton HIV-infektio lisää tuberkuloosiin sairastumisriskiä huomattavasti.  HIV-positiivisella henkilöllä, jolla ei ole tehokasta HIV-lääkehoitoa, on noin 30-kertainen riski sairastua tuberkuloosiin tartunnan saatuaan.

AIDS-vaiheessa olevalla henkilöllä sairastumisriski on noin 100-kertainen. Jos HIV-infektioon on käytössä tehokas lääkehoito, jolla virusmäärät ovat painuneet mittaamattomiin, palautuu sairastumisriski samalle tasolle kuin HIV-negatiivisella henkilöllä.

Onko HIV-positiivisen tuberkuloosi samanlainen kuin muiden?

HIV-positiivisilla esiintyy enemmän keuhkojen ulkopuolista tuberkuloosia kuin HIV-negatiivisilla. Jos hoitamaton HIV-infektio on edennyt AIDS-vaiheeseen, voi tuberkuloosi ilmaantua yleistyneenä, nopeasti etenevänä tautimuotona. Keuhkotuberkuloosin kuvantamislöydökset voivat olla vähäiset tai jopa puuttua kokonaan, vaikka yskösvärjäyksessä nähtäisiin haponkestäviä tuberkuloosibakteereita.

Miten HIV-infektion mahdollisuus otetaan huomioon?

Jokaiselta tuberkuloosipotilaalta otetaan potilaan suostumuksella verikoe, jossa selviää HIV-infektion mahdollisuus. Toisaalta uuden HIV-potilaan alkutarkastukseen kuuluu tuberkuloositartunnan mahdollisuuden arviointi.