Vaikuttaako tuberkuloosi turvapaikkapäätökseen?

Suomessa tieto tuberkuloosista tai muista sairauksista ei vaikuta turvapaikkapäätökseen. Maahanmuuttoviranomaiset tekevät turvapaikkapäätöksen lain mukaan ja heillä ei ole oikeutta saada tietoja hakijoiden terveydentilasta.

Suomessa kaikkia lääkäreitä, hoitohenkilökuntaa ja vastaanottokeskuksen työntekijöitä sekä tulkkeja sitoo vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa, että he eivät saa kertoa sinun asioistasi ulkopuolisille kysymättä sinun lupaasi. Siksi voit turvallisin mielin kertoa hoitohenkilökunnalle kaikista asioistasi.

Suomessa tuberkuloosiin liittyvät tutkimukset, hoito ja lääkkeet ovat kaikille maksuttomia. Tämä koskee myös sinua. Mitä aikaisemmin tuberkuloosi todetaan, sitä helpompi siitä on parantua. Siksi on sinun etusi hakeutua hoitoon mahdollisimman pian, jos epäilet sairastuneesi tuberkuloosiin.

Mistä saat oikeudellista apua?

Turvapaikanhakija voi vapaasti valita lakimiehensä. Lakimies hakee korvauksen oikeusaputoimistosta, jos asiakas on varaton.

Pakolaisneuvonta on kansalaisjärjestö, joka antaa turvapaikanhakijoille oikeusapua turvapaikkaprosessin aikana. Se hoitaa turvapaikka-asioissa myös valituksia tuomioistuimiin. Lisäksi Pakolaisneuvonta antaa yleistä oikeudellista neuvontaa myös muille ulkomaalaisille.

Palaa

Materiaali on tuotettu osana TIE-hanketta. Euroopan pakolaisrahasto osallistuu TIE-hankkeen rahoittamiseen.

Euroopan pakolaisrahaston logo