Lääkeherkkä tuberkuloosi

Tavanomainen tuberkuloosikanta, joka on herkkä kaikille tuberkuloosin hoitoon käytetyille lääkkeille.

Mantoux-testi

Tuberkuliinitesti eli tuberkuloositartunnan selvittämiseen käytetty ihotesti.

Kotieristys

Kotieristys tarkoittaa sitä, että tartuntavaarallinen tuberkuloosipotilas asuu kotonaan, mutta hänen liikkumistaan kodin ulkopuolella on rajoitettu.

Alipaineistettava huone

Erityinen potilashuone sairaalassa. Tällaisessa huoneessa on muusta osastosta erillinen ilmastointi ja pienempi ilmanpaine kuin huoneen ulkopuolella. Siten alipaineistetusta huoneesta ei virtaa ilmaa huoneen ulkopuolelle. Alipaineistettavan huoneen ilma vaihtuu 6-12 kertaa tunnissa. Huoneen poistoilma johdetaan HEPA-suodattimen (High Efficiency Particulate Air, partikkelisuodatin) läpi erillisen poistoilmakanavan kautta rakennuksen katolta ulkoilmaan.

Valvottu hoito, DOT (Directly Observed Therapy)

valvottu lääkehoito on jokaisen tuberkuloosiin sairastuneen ihmisen oikeus. Tehtävään koulutettu ammattihenkilö valvoo tuberkuloosilääkkeiden nauttimista. Tällä tavoin estetään lääkeannosten unohtuminen ja lääkkeille vastustuskykyisten tuberkuloosikantojen kehittyminen. Samalla tuetaan potilasta jaksamaan pitkä lääkehoito ja autetaan mahdollisten haittavaikutusten ilmaantuessa.

Kalmetointi

BCG-rokotuksen antaminen. Kalmetoitu lapsi on saanut BCG-rokotuksen, josta jää arpi rokotuskohtaan.

BCG-rokote

Tuberkuloosirokote, joka sisältää eläviä, heikennettyjä Bacillus Calmette-Guérin –bakteereita.  Rokote annetaan vasempaan olkavarteen. Rokote suojaa erityisesti pieniä, alle 5-vuotiaita lapsia vaikeilta tuberkuloosimuodoilta kuten yleistyneeltä tuberkuloosilta ja keskushermostotuberkuloosilta. Rokotteen antama suoja keuhkotuberkuloosia vastaan on vähäisempi. Suojan kesto on eri tutkimuksissa vaihteleva (15-40 vuotta)

Suomessa BCG-rokote annetaan riskiryhmiin kuuluville vastasyntyneille. Arvio rokotustarpeesta tehdään äitiysneuvolassa. BCG-rokote voidaan antaa vauvaiän jälkeen erityisin perustein alle 7-vuotialle lapsille. Rokotteen antaminen yli puolivuotiaalle lapselle edellyttää tuberkuloositartunnan mahdollisuuden selvittämistä iho- ja veritesteillä.

Linkki THL:n rokottajan oppaaseen