Biologisk läkemedelsbehandling och JAK-hämmare

Biologisk läkemedelsbehandling och JAK-hämmare kan användas vid behandling av reumatiska sjukdomar, svår psoriasis och kroniska tarminflammationer (Crohns sjukdom, ulcerös kolit). I synnerhet är TNF-blockerare associerad med risken för reaktivering av vilande tuberkulosinfektion (latent tuberkulosinfektion, LTBI). Effekten av andra biologiska läkemedel är mindre.

Innan behandling med biologisk medicin eller JAK-hämmare påbörjas kommer den behandlande läkaren att ta reda på om patienten har varit exponerad för tuberkulos och eventuellt smittad. Utifrån riskbedömningen kan läkemedelsbehandling för att förebygga tuberkulos rekommenderas till patienten.

Läs mer i Reumatologförbundets patientguide (på finska).