TB-sputumprov

Slem som upphostats ur lungorna och in i en plastburk med skruvlock. TB-sputumprov uppsamlas i olika burkar tre morgnar i följd och vidarebefordras till laboratoriet. På provet görs alltid tuberkulosfärgning och -odling. Anvisning för provtagning: -Hosta upp slem ur lungorna (inte saliv) in i plastburk med skruvlock. –Slut locket tätt. -Se till att varje burk har en identifikationsetikett fästad i botten. -Inneslut provburkarna i en genomskinlig plastpåse och förvara dem i kylskåp. -Leverera burkarna till laboratoriet samma dag det sista sputumprovet insamlats.