Min morbror har lymfkörteltuberkulos. Jag är gravid i sista trimestern. Mina föräldrar och syskon har ofta kontakt med både min morbror och med mig. Kan detta vara skadligt för det ofödda barnet före eller efter förlossningen? Själv har jag inte haft direkt kontakt med min morbror.

Tuberkulos sprids via luften. För att få smittan, måste man vistas i samma utrymme inomhus som den sjuka. Tuberkulos smittar inte genom att man använder gemensamma kärl, böcker etc, och inte heller genom att man kramas eller på annat sätt vidrör den sjuka eller saker han eller hon använder.

När en person med lungtuberkulos talar, hostar eller sjunger, sprids små partiklar som innehåller tuberkelbakterier i luften. En person som vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymme (till exempel i samma rum eller lägenhet) kan få tuberkelbakterier i sina lungor med luften han eller hon andas och få smittan. En person som har lymfkörteltuberkulos smittar inte andra, eftersom tuberkelbakterierna inte kommer ur körtlarna ut i luften.

Men om lymfkörteln är blottad och rinnande, och den sjuka inte ännu får tuberkulosmedicinering, finns en liten risk för smitta i vissa situationer. En sådan situation kan uppkomma till exempel om lymfkörteln rengörs ovarsamt, exempelvis genom att duscha, och bakterier sprids i luften. I farozonen är då personer, som vistas i samma utrymme med den sjuka. Smittrisk finns även, om den sjuka har både lymfkörtel- och lungtuberkulos. Din fråga tyder på att din morbror har bara lymfkörteltuberkulos. I så fall smittar han inte ner andra. Således behöver du inte oroa dig.

Svar från sakkunniga