Hur inverkar hivsmitta på insjuknandet i tuberkulos?

En obehandlad hivinfektion ökar betydligt risken att insjukna i tuberkulos. En hivpositiv person utan effektiv hivbehandling har en 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos sedan han eller hon råkat ut för tuberkulossmitta. I aidsstadiet är risken att insjukna 100-faldig. Om människan får effektiv behandling, har hon en liknande risk att insjukna som en person utan hivinfektion.