Varför insjuknar ungdomar i tuberkulos?

Tuberkulosen orsakas av tuberkulosbakterien. Hos dem som fått smittan, är risken för insjuknande beroende på åldern. Små barn är mest utsatta. Därefter är risken störst för unga och unga vuxna. De är aktiva och rör sig mycket i samhället, och därför sprids också smittan lätt bland dem.

Om du eller din vän har symtom på tuberkulos, bör du låta undersöka dig och även uppmuntra din kompis att göra lika.

Kan en tuberkulossjuk få barn?

Ja, en tuberkulossjuk kan få barn. Tuberkulosemedicineringen påverkar inte fertiliteten hos män eller kvinnor. Det är dock bäst att uppskjuta planerarna på graviditet tills tuberkulosbehandlingen är över. När man är frisk, orkar man bättre ta hand om barnet.

Om du redan är gravid, när din tuberkulos konstateras, planerar man medicineringen därefter. Medicinerna är inte en fara, men en obehandlad tuberkulos innebär en risk för både den gravida och fostret. Om tuberkulosbehandlingen har gått bra, kan barnet vara i moderns vård och modern kan amma barnet normalt efter förlossningen.

Om moderns sjukdom är smittsam vid födseln, ges den nyfödda  preventiv medicinering, som förhindrar insjuknande. Modern kan ta hand om barnet, om man kunnat säkerställa, att hennes tuberkulos är läkemedelskänslig.

Kan tuberkulosen smitta via en vattenpipa?

Att röka vattenpipa kan innebära risk för tuberkulossmitta. Smittan orsakas inte av beröringen med vattenpipan, men man kan få smittan via luften. När den sjuka talar och speciellt då den sjuka hostar, sprids tuberkulosbakterier i luften. Att röka vattenpipa kan utlösa hosta. Då kan rökaren sprida bakterier, och andra närvarande kan inandas bakterierna i sina lungor och bli smittade.

Kan man bli smittad utomlands när man reser?

Då man bor på hotell i samband med en vanlig  strand- eller stadssemester är risken liten. Under en vandringssemester i länder där tuberkulosen är allmän, är risken för smitta större. Då övernattar man ofta och tillbringar tid i samma utrymmen och andas samma luft som lokalbefolkningen.

Kan tuberkulosen smitta då man kysser varann eller har sex?

Sex, kyssar eller annan beröring sprider inte tuberkulossmitta. Sjukdomen smittar via luften, när man vistas i närheten av en person med smittsam tuberkulos. Om den insjuknade före medicineringens början har vistats inomhus tillsammans med sin sexpartner kan detta ha lett till smitta. Du behöver inte oroa dig över kyssar.

Medicineringen minskar snabbt risken för smitta. Under medicineringen kan man ha sex på normalt sätt. I början av behandlingen kan man dock vara så trött, att man tappar intresset. Det är skäl att förklara detta för partnern.

Hur kan man själv bidra till tillfrisknandet medan tuberkulosemedicinering är på gång?

Tuberkulosen och dess behandling kan vara förknippade med trötthet, en rad olika känslor och nedstämdhet. Öppen diskussion och information om tuberkulosen gör det möjligt för närstående och vänner att stöda dig under vården. Små aktiviteter och göranden, som förbättrar humöret, främjar återhämtningen. Alla har sina egna sätt och medel att främja  välbefinnandet. Tänk över och kartlägg saker och personer, som ger dig tröst och krafter. Kom ihåg, att vården bara pågår en begränsad tid.

Ta alla mediciner regelbundet. Hoppa inte över någon dos, även om din hälsa verkar bra, och du inte längre känner av någon sjukdom. Om du misstänker eller upptäcker några som helst biverkningar, berätta alltid om dem för din sjukskötare och läkare.

Vanlig, mångsidig diet hjälper dig bli frisk. Det är viktigt, att du dagligen får eller tar D-vitamin. Det är inte bra att fasta, när man är sjuk. Motion och utomhusaktiviteter främjar tillfrisknande och välbefinnande.

Hur snabbt kan man återvända till skolan/studier efter det att medicineringen börjat?

Din läkare besluter när du kan återvända hem från sjukhuset. Medicineringen fortsätter hemma. Innan du återvänder hem, kommer man överens med dig om var du dagligen tar din medicin. Dessutom besöker du regelbundet sjukhupolikliniken, där vårdens fortskridande och effekt uppföljs. Allt detta förändrar din normala dagsrytm och kräver anpassning och kan vara tröttsamt.

Det är bra att vila i början av behandlingen. Tröttheten viker gradvis när hälsan återställs. Du kan återgå till din skola och dina studier så fort du orkar äta och vara i rörelse. Detta förbättrar vanligen också humöret och främjar återhämtningen. När du väl har kommit hem från sjukhuset, smittar din sjukdom inte längre, och dina vänner löper ingen risk.